Coachhond

Syrah is een flatcoated retriever, ze is een ontzettend lieve hond die van knuffelen houdt. Samen hebben we de opleiding Animal Assisted Interventions (AAI) gevolgd om Syrah te mogen inzetten als coach-hond.

Ik ben AAI gecertificeerd om met Syrah te mogen werken.

Begeleidingsproces

Syrah kan in het begeleidingsproces ondersteunen door er gewoon te zijn, geaaid te worden, maar ook kan ze worden ingezet voor bijv. wandelcoaching. Daarnaast kunnen we oefeningen doen om meer zelfvertrouwen te verkrijgen of bijvoorbeeld te oefenen met sociale vaardigheden. Observeren is hierbij een belangrijk punt, want hoe zie je aan Syrah dat ze het bijvoorbeeld niet meer leuk vindt? En hoe werkt dit bij leeftijdsgenootjes?

Syrah kan ingezet worden als dit wenselijk is. Om ervoor te zorgen dat Syrah ook genoeg tijd heeft om uit te rusten, zal ze niet iedere sessie aanwezig zijn, dit wordt samen afgestemd.

Met een hond is het gemakkelijk contact maken via spel met elkaar. In het begeleidingsproces zorgt een hond voor levendigheid, speelsheid en humor. Dit zijn voor mij belangrijke factoren om mee te werken. Het samenwerken met een hond werkt voor kinderen drempelverlagend. De focus wordt verlegd op het contact maken met het dier, waardoor het minder spannend is. Het aaien van een hond wordt werkt stressverlagend waardoor er een ontspannen begeleidingssituatie kan ontstaan.

Onderzoek wijst uit dat kinderen veel steun halen uit de aanwezigheid van een hond. Een hond nodigt uit tot contact, is vaak blij als hij aandacht krijgt en geeft zo ook heel graag aandacht terug. Een hond oordeelt niet en maakt geen onderscheid. Wetenschappelijk is bewezen dat de aanwezigheid van een hond en het aaien van een hond ontspannen werkt en daardoor stress verlaagt. De hond reageert altijd eerlijk, direct en zonder oordeel op het gedrag van het kind.

Een coach hond kan op een prettige manier laten zien welke invloed jouw gedrag heeft in bepaalde situaties. Dit zorgt voor bewustwording van je eigen rol en kan nieuwe inzichten brengen hierin. Samen kunnen we hierin kijken hoe dit inzicht kan zorgen voor een positieve verandering.

Als mensen denken aan een hond als co-coach, denken ze vaak dat deze heel gehoorzaam of afgetraind zijn. Dit is niet het geval, om een hond als co-coach in te kunnen zetten is het niet de bedoeling dat ze van allerlei kunstjes van te voren hebben geleerd, maar om te reageren op de gevoelens en behoeften van een kind op dat moment. Daarnaast is het juist helpend dat een hond niet altijd precies doet zoals we van te voren hebben bedacht, want dit geeft aanleiding tot mooie gespreksstof en begeleidingsdoelen. Want hoe ga je in andere situaties om als het niet zo loopt als je van tevoren hebt bedacht? Samen gaan we op zoek welke helpende gedachten jou kunnen helpen om je staande te houden in uitdagende situaties.